Regulamin korzystania z karnetów

1. Zakup i doładowanie karnetu odbywa się w kasie pływalni.
2. Karnet należy doładować przed upływem terminu ważności. Doładowanie karnetu przedłuża jego ważność.
3. Po terminie ważności, na który karnet został wydany istnieje możliwość odblokowania środków pieniężnych i przedłużenia okresu ważności karnetu o 30 dni po dokonaniu opłaty wg obowiązującego cennika. Powyższe odblokowanie środków pieniężnych dotyczy karnetów, których ważność upłynęła nie później niż 30 dni od daty zablokowania środków. Opłata za przedłużenie nie zwiększa środków pieniężnych na koncie.
4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karnetu może zostać wydany duplikat, po wcześniejszym zakupieniu nowego nośnika magnetycznego.
5. Ważność aktywnych karnetów jest przedłużana o okres trwania przerwy technologicznej na pływalni.
6. Z karnetu może korzystać więcej niż jedna osoba. Opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z nośnika magnetycznego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. W przypadku wyczerpania środków pieniężnych w trakcie pobytu na pływalni klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką przy rozliczeniu w kasie lub doładować karnet.
8. Nie ma zwrotów w gotówce za niewykorzystane środki finansowe zarejestrowane na karnecie.
9. Zakup karnetu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Pływalni.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych zasad korzystania z karnetów w trakcie ich ważności.
11. Podczas zakupu karnetu, klient wypełnia formularz identyfikacyjny z klauzulą informacyjną.

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content