Regulamin sauny fińskiej i rzymskiej

1. Sauny są integralną częścią pływalni i obowiązują na ich terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
2. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników.
3. Korzystanie z saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
4. Za skutki zdrowotne przebywania w saunach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
5. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
6. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunach wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Z saun nie mogą korzystać osoby:
– chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
– chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsje, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
– kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
– zmęczone i w stanie intoksykacji.
8. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 80-100°C i wilgotność powietr 5-20%.
9. W pomieszczeniu sauny rzymskiej panuje temperatura 43-48°C i wilgotność powietrza 90- 100%.
10. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi.
11. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
– załatwić potrzeby fizjologiczne,
– zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
– zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
– umyć dokładnie całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha,
– zdjąć obuwie basenowe.
12. Maksymalnie w każdej saunie może przebywać 6 osób.
13. W saunie fińskiej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
14. W saunie rzymskiej można siadać na ręczniku lub bezpośrednio na siedziskach.
15. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi lub pracownikowi pływalni.

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content