Regulamin wanien jacuzzi

1. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy    regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
3. Jacuzzi dostępne jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
• dzieci do 7 roku życia,
• osób poniżej 130 cm wzrostu,
• uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna
4. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
9. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie 5 osób.
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
• wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,
• użytkowania jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
• użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
• wpychania osób do wnętrza jacuzzi,
• wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
• przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej,
• zanurzania głowy i twarzy,
• wylewania wody z jacuzzi,
• siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content