Technologia basenowa

System obiegu wody basenowej

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie jest tzw. system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez kanały dyszowe denne usytuowane w dnie basenu. 100% wody z basenu jest odprowadzane poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika pompy cyrkulacyjno – obiegowe tłoczą wodę na filtry, a następnie kolejno przez wymienniki do basenu. Dzięki zastosowaniu na pływalni systemu LUMI Ultrafiltration System woda popłuczna, po uzdatnieniu, może zostać użyta ponownie w procesach uzdatniania wody w basenie. Jej ponowne wykorzystanie pozwala oszczędzić wodę i energię cieplną, a więc oszczędzić pieniądze i chronić środowisko.
Do wody przed filtrami dozowany jest koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Za filtrami dozowany jest korektor pH oraz środek chemiczny do dezynfekcji wody. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.

Technologia uzdatniania wody

Usuwanie zanieczyszczeń następuje poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. Uzdatnianie wody odbywa się metodą koagulacji, filtracji, korekty pH i dezynfekcji oraz poprzez wymianę części zużytej wody w basenie na świeżą.

Procesy technologii basenowej

1. Koagulacja jest procesem aglomeracji mniejszych cząstek w większe skupiska możliwe do zatrzymania na filtrze piaskowym. Dlatego niewielka ilość koagulanta stale dodawana jest do przetłaczanej wody tuż przed filtrem piaskowym. Kłaczki powstają na odcinku przetłaczania wody tuż przed filtrem, następnie są zatrzymywane wraz z zanieczyszczeniami na filtrze. W ten sposób proces koagulacji znacznie poprawia skuteczność filtracji i zapewnia właściwą klarowność wody.

2. Filtracja – metoda mechaniczna uzdatniania wody basenowej. Wstępne filtrowanie odbywa się poprzez tzw. łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami obiegowymi. Wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają przed uszkodzeniem pompy. Mniejsze zanieczyszczenia, przechodzące przez łapacz włosów i włókien, zatrzymywane są w zbiorniku filtra. W celu właściwej filtracji wody basenowej zastosowano filtry wielowarstwowe, ciśnieniowe. Złoża filtracyjne mają wysokość 1,0 m i złożone są z trzech warstw o różnej granulacji. Jako materiał filtracyjny zastał zastosowany żwirek kwarcowy.

3. Korekta pH – ponieważ odczyn pH istotnie wpływa na procesy chemiczne uzdatniania wody basenowej, jak również na komfort kąpieli, konieczne jest utrzymywanie pH w ściśle określonych granicach. Optymalnym zakresem wartości pH jest 7,2 – 7,4. Zwykle dozowanie środków dezynfekujących podnosi pH, stąd korekta pH odbywa się poprzez dozowanie do wody 50% kwasu siarkowego.

4. Dezynfekcja jest procesem unieszkodliwiania mikroorganizmów przez zastosowanie środków fizycznych i chemicznych. Aby woda w basenie nie stanowiła zagrożenia bakteriologicznego należy w niecce basenu utrzymywać stale określony poziom dezynfekanta chlorowego. Dezynfekcja przebiega skutecznie i bezpiecznie, jeżeli stężenie wolnego chloru jest utrzymywane w granicach 0,3 – 0,5 mg/l. Do dezynfekcji zastosowano stabilizowany podchloryn sodu około 12,5%.

5. Uzupełnianie wodą wodociągową i opróżnianie basenów – aby zapewnić odpowiednią jakość wody basenowej należy zapewnić wymianę zużytej wody na świeżą. Uzupełnianie strat wody w basenie odbywa się poprzez zbiorniki wyrównawcze, automatycznie. Pobór ten uzupełnia ubytki wody spowodowane parowaniem, wychlapaniem. Ubytki wody powstające w wyniku płukania filtrów uzupełniane są wodą w systemie Lumi Ultrafiltration System. LUMI Ultrafiltration System to stacja odzysku wód popłucznych w procesie płukania filtrów piaskowych projektowanych obiegów filtracyjnych. Proces płukania filtrów basenowych generuje wodę zanieczyszczoną, która po ponownym oczyszczeniu przez układ ultrafiltracji, może zostać zwrócona do obiegu ultrafiltracyjnego. Urządzenie umożliwia odzyskanie 80% ciepłej wody obiegowej kierowanej pierwotnie do kanalizacji sanitarnej. Uzdatniona woda wraca do obiegu jako ciepła woda świeża i zasila ponownie układ, pokrywając straty eksploatacyjne obiegów. Woda powtórnie uzdatniona wykorzystywana jest również do procesu płukania filtrów stacji LUMI Ultrafiltration System. Główną zaletą systemu jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacji całego obiektu basenowego oraz eliminacja nieprzyjemnego zapachu chloramin. Lumi Ultrafiltration System to stacja wykorzystująca membrany ultrafiltracyjne o dokładności 0,01-0,1 µm., które pozwalają otrzymać filtrant o niespotykanej dotąd czystości chemicznej i biologicznej. Stacja jest w pełni zautomatyzowana i kontrolowana, co zapewnia bezpieczeństwo dla użytkowników. Całkowita wymiana wody zostanie przeprowadzona w basenie pływackim i rekreacyjnym raz w roku (przerwa technologiczna).
Układ kontroli i sterownia Stacji Uzdatniania Wody zapewnia utrzymanie odpowiednich parametrów wody: odczynu pH, stężenia chloru, poziomu Redox, temperatury wody.

System obiegu wody basenowej

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie jest tzw. system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez kanały dyszowe denne usytuowane w dnie basenu. 100% wody z basenu jest odprowadzane poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika pompy cyrkulacyjno – obiegowe tłoczą wodę na filtry, a następnie kolejno przez wymienniki do basenu. Dzięki zastosowaniu na pływalni systemu LUMI Ultrafiltration System woda popłuczna, po uzdatnieniu, może zostać użyta ponownie w procesach uzdatniania wody w basenie. Jej ponowne wykorzystanie pozwala oszczędzić wodę i energię cieplną, a więc oszczędzić pieniądze i chronić środowisko.
Do wody przed filtrami dozowany jest koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Za filtrami dozowany jest korektor pH oraz środek chemiczny do dezynfekcji wody. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.

Technologia uzdatniania wody

Usuwanie zanieczyszczeń następuje poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. Uzdatnianie wody odbywa się metodą koagulacji, filtracji, korekty pH i dezynfekcji oraz poprzez wymianę części zużytej wody w basenie na świeżą.

Procesy technologii basenowej

1. Koagulacja jest procesem aglomeracji mniejszych cząstek w większe skupiska możliwe do zatrzymania na filtrze piaskowym. Dlatego niewielka ilość koagulanta stale dodawana jest do przetłaczanej wody tuż przed filtrem piaskowym. Kłaczki powstają na odcinku przetłaczania wody tuż przed filtrem, następnie są zatrzymywane wraz z zanieczyszczeniami na filtrze. W ten sposób proces koagulacji znacznie poprawia skuteczność filtracji i zapewnia właściwą klarowność wody.

2. Filtracja – metoda mechaniczna uzdatniania wody basenowej. Wstępne filtrowanie odbywa się poprzez tzw. łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami obiegowymi. Wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają przed uszkodzeniem pompy. Mniejsze zanieczyszczenia, przechodzące przez łapacz włosów i włókien, zatrzymywane są w zbiorniku filtra. W celu właściwej filtracji wody basenowej zastosowano filtry wielowarstwowe, ciśnieniowe. Złoża filtracyjne mają wysokość 1,0 m i złożone są z trzech warstw o różnej granulacji. Jako materiał filtracyjny zastał zastosowany żwirek kwarcowy.

3. Korekta pH – ponieważ odczyn pH istotnie wpływa na procesy chemiczne uzdatniania wody basenowej, jak również na komfort kąpieli, konieczne jest utrzymywanie pH w ściśle określonych granicach. Optymalnym zakresem wartości pH jest 7,2 – 7,4. Zwykle dozowanie środków dezynfekujących podnosi pH, stąd korekta pH odbywa się poprzez dozowanie do wody 50% kwasu siarkowego.

4. Dezynfekcja jest procesem unieszkodliwiania mikroorganizmów przez zastosowanie środków fizycznych i chemicznych. Aby woda w basenie nie stanowiła zagrożenia bakteriologicznego należy w niecce basenu utrzymywać stale określony poziom dezynfekanta chlorowego. Dezynfekcja przebiega skutecznie i bezpiecznie, jeżeli stężenie wolnego chloru jest utrzymywane w granicach 0,3 – 0,5 mg/l. Do dezynfekcji zastosowano stabilizowany podchloryn sodu około 12,5%.

5. Uzupełnianie wodą wodociągową i opróżnianie basenów – aby zapewnić odpowiednią jakość wody basenowej należy zapewnić wymianę zużytej wody na świeżą. Uzupełnianie strat wody w basenie odbywa się poprzez zbiorniki wyrównawcze, automatycznie. Pobór ten uzupełnia ubytki wody spowodowane parowaniem, wychlapaniem. Ubytki wody powstające w wyniku płukania filtrów uzupełniane są wodą w systemie Lumi Ultrafiltration System. LUMI Ultrafiltration System to stacja odzysku wód popłucznych w procesie płukania filtrów piaskowych projektowanych obiegów filtracyjnych. Proces płukania filtrów basenowych generuje wodę zanieczyszczoną, która po ponownym oczyszczeniu przez układ ultrafiltracji, może zostać zwrócona do obiegu ultrafiltracyjnego. Urządzenie umożliwia odzyskanie 80% ciepłej wody obiegowej kierowanej pierwotnie do kanalizacji sanitarnej. Uzdatniona woda wraca do obiegu jako ciepła woda świeża i zasila ponownie układ, pokrywając straty eksploatacyjne obiegów. Woda powtórnie uzdatniona wykorzystywana jest również do procesu płukania filtrów stacji LUMI Ultrafiltration System. Główną zaletą systemu jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacji całego obiektu basenowego oraz eliminacja nieprzyjemnego zapachu chloramin. Lumi Ultrafiltration System to stacja wykorzystująca membrany ultrafiltracyjne o dokładności 0,01-0,1 µm., które pozwalają otrzymać filtrant o niespotykanej dotąd czystości chemicznej i biologicznej. Stacja jest w pełni zautomatyzowana i kontrolowana, co zapewnia bezpieczeństwo dla użytkowników. Całkowita wymiana wody zostanie przeprowadzona w basenie pływackim i rekreacyjnym raz w roku (przerwa technologiczna).
Układ kontroli i sterownia Stacji Uzdatniania Wody zapewnia utrzymanie odpowiednich parametrów wody: odczynu pH, stężenia chloru, poziomu Redox, temperatury wody.

Słupca, ul. Stefana Batorego 3
plywalnia@mosirslupca.pl
500-025-055

Copyright by TwojaSłupca.pl © 2020. All Rights Reserved

Skip to content